Atpakaļ uz meklēšanas rezultātiem

VIDES PĀRVALDĪBAS SPECIĀLISTS
(Sludinājums no NVA)

PREIĻU NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ. Nr. 90000065720

izsludina atklātu konkursu uz

vides pārvaldības vecākā speciālista

(profesijas kods 2422 31) amatu.

Informācija par vakanci

·        Nodarbinātības veids   uz nenoteiktu laiku/ar pārbaudes laiku trīs mēneši.

·        Vakanto vietu skaits 1.

·        Darba laika veids  normālais darba laiks.

·        Darba slodze viena vesela.

·        Darba vietas adrese – Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, Attīstības, investīciju un inženiertehniskā daļa.

·        Amatam noteiktā mēneša alga pirms nodokļu nomaksas: 1500,00 EUR.

·        Pieteikšanās termiņš līdz 2024. gada 28.jūlijam (ieskaitot) .              

Galvenie amata pienākumi

·        Pārzināt vides aizsardzības prasību ievērošanu, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, dabas resursu racionālu izmantošanu.

·        Koordinēt dabas resursu ieguvi Preiļu novada administratīvajā teritorijā.

·        Pārzināt meža teritorijas un sagatavot priekšlikumus vides prasībām meža attīstībai, aizsardzībai un apsaimniekošanai.

·        Koordinēt latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu īstenošanu pašvaldības teritorijā.

·        Koordinēt publisko ūdenstilpņu apsaimniekošanu Preiļu novada teritorijā.

·        Sagatavot lēmumu projektus un citu saistīto dokumentāciju par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un privāto zvejas tiesību izmantošanu novada ūdenstilpnēs.

·        Kontrolēt un sniegt priekšlikumus par vides aizsardzības prasību ievērošanu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas jautājumos pašvaldībā.

·        Apkopot informāciju par vidi degradējošiem objektiem Preiļu novadā, sadarbībā ar pagastu pārvaldēm koordinēt to sakārtošanas aktivitātes.

Prasības

·        Augstākā izglītība (bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai tai pielīdzināma augstākā  izglītība) dabaszinātnēs, vides zinātnē, inženierzinātnēs, lauksaimniecības zinātnēs vai mežzinātnēs.

·        Profesionālā darba pieredze  attiecīgajā vai līdzvērtīgā darba jomā  ne mazāk kā 1 gads.

·        Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī.

·        Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu pārzināšana amata kompetences ietvaros.

Papildu prasības

·        Kādas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas, kas ļauj amata pienākumu izpildē izmantot informāciju un komunicēt.

·        Iemaņas darbā ar datoru  (MS Office standartprogrammas).

·        Prasmes izstrādāt tehniskās specifikācijas un citu projektu dokumentāciju.

Prasmes

·        Teicamas komunikācijas un saskarsmes prasmes mutvārdos un rakstveidā.

·        Vēlama prasmes strādāt dokumentu vadības sistēmā “Lietvaris”.

·        Augsta atbildības sajūta.

Piedāvājam

  • Stabilu atalgojumu.
  • Atbildīgu darbu un iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi un zināšanas.
  • Normatīvajos aktos un koplīgumā noteiktās sociālās garantijas.

Pretendentam jāiesniedz

  • Motivēta pieteikuma vēstule.
  • Dzīves un darba gaitu apraksts (Curriculum Vitae).
  • Izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.
  • Ja izglītība iegūta ārvalstīs, pievieno dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

·        Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un/vai vārds, tad jāiesniedz uzvārda/vārda maiņu apliecinoša dokumenta kopija.

Pretendents papildus var iesniegt

·        Atsauksmes, rekomendācijas (ja ir).

  • Citu dokumentu kopijas (apliecības, sertifikātus), kuras pretendents uzskata par nepieciešamām (nozīmīgām).

Pieteikumu iesniegšanas veidi

·        Nosūtot elektroniski uz Preiļu novada pašvaldības e-adresi vai e-pasta adresi ;
–  pretendentu pieteikumos iekļauto personas datu apstrādes mērķis ir pretendentu atlases veikšana;
– personas datu apstrādes tiesiskais pamats – pārziņa leģitīmās intereses;
– personas datu saņēmēji – domes administrācija un speciālisti, kuri iesaistīti personāla atlases un izvērtēšanas procesā (pretendentu atlases komisija);
– personas dati netiks nodoti uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju; kā arī, netiks veikta automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana;
– pēc atlases pretendentu personas dati tiks uzglabāti līdz tekošā gada beigām;

Pretendentam, kā datu subjektam, ir tiesības: pieprasīt pārzinim piekļuvi datu subjekta personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību; iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.

Iesniedzot pieteikuma dokumentus uz attiecīgo vakanci, pretendents apliecina, ka ir informēts par personas datu apstrādi pretendentu atlases procesā.

Darba piedāvājums publicēts:
10.07.2024.23
Pieteikšanās termiņš:
28.07.2024.
Uzņēmums:
Preiļu novada pašvaldība
Atrašanās vieta:
LATVIJA, Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu nov., Latvija
Darba laiks:
Pilna slodze
Atalgojuma līmenis:
1500 – ...
Amata kategorija:
Valsts pārvalde
Iesaki šo darba piedāvājumu citiem: https://www.irdarbs.lv/p/E6Yb vai

Atpakaļ uz meklēšanas rezultātiem
Twitter
Facebook
Draugiem.lv