Darba piedāvājumi pēc amata kategorijām:

UzņēmumsAmatsTermiņš
PremiumMēs piedāvājam mums pievienoties uz sadarbību vērstu, atbildīgu sekretāri/u – administratori/u195
21.04.2017.
Jauns!KOMERCDARBĪBAS SPECIĀLISTS (www.nva.gov.lv)8

Darba vieta: LATVIJA, Daugavpils

06.04.2017.
Jauns!PERSONĀLA VADĪTĀJS (www.nva.gov.lv)7
Aicinām darbā PERSONĀLA VADĪTĀJU Aiviekstē Mēs Tev uzticēsim  veikt personāla apkalpošanu: - personāla atlase, darbinieku pieņemšana/pārcelšana/atbrīvošana, personāla attīstība, atbalsts vadītājiem personāla vadības procesu jautājumos, darbs ar p...

Darba vieta: LATVIJA, Pļaviņu nov., Aiviekstes pag.

02.04.2017.
BIROJA ADMINISTRATORS (www.nva.gov.lv)58
Biroja administrators Uz pilnu slodzi, normālais darba laiks, darba līgums uz nenoteiktu laiku, mēneša darba alga 806 Eur (pirms nodokļu ieturēšanās). Prasības: Obligātas valodu zināšana: krievu, latviešu, angļu valodas. Pieredze sekretāres darbā vai līdz...

Darba vieta: LATVIJA, Rīga

30.04.2017.
VADĪTĀJA /DIREKTORA /ĢENERĀLDIREKTORA PALĪGS (www.nva.gov.lv)21
Mārketinga nodaļā – vadītāja palīgs ar Kuģu būves nodaļas biroja administratora pienākumu izpildi. Uz pilnu slodzi, normālais darba laiks, darba līgums uz nenoteiktu laiku, mēneša darba alga 636 Eur (pirms nodokļu ieturēšanās). Prasības: Obligātas valod...

Darba vieta: LATVIJA, Rīga

30.04.2017.
NAMU PĀRZINIS (www.nva.gov.lv)27
Nepieciešamās profesionālās zināšanas pretendentiem/-tēm: 1. Latvijas Republikas normatīvo aktu zināšanas dzīvojamo māju apsaimniekošanas un remontdarbu veikšanas jomā. Izglītības prasības: profesionālā augstākā vai tehniskā izglītība celtniecības j...

Darba vieta: LATVIJA, Daugavpils, Imantas iela, 35A

07.04.2017.
BIROJA ADMINISTRATORS (www.nva.gov.lv)74
Reģ.nr.: 90000013823 Darba vietas adrese: Rīga Rīgas Stradiņa universitāte ir prestiža, prasīga un multikulturāla universitāte, kas īsteno mūsdienīgas pārvaldības principus un ir atvērta jaunām idejām. RSU darbinieki ir savas jomas eksperti un viedo...

Darba vieta: LATVIJA, Rīga

05.04.2017.
LIETVEDĪBAS SEKRETĀRS (www.nva.gov.lv)72
Komp ā nija VENTUM aicina darb ā sekret ā ru / lietvedi Pien ā kumi : Savlaic ī ga dokument ā cijas apstr ā de - gr ā matved ī bas finan š u atskaites sagatavo š ana; Ien ā ko šā s un izejo šā s korespondences pie ņ em š ana un re ģ i...

Darba vieta: LATVIJA, Daugavpils

03.04.2017.
BŪVDARBU VADĪTĀJS (www.nva.gov.lv)27
SIA „XTM” ir starptautisks būvuzņēmums, kurš veiksmīgi savu darbību koncentrējis Skandināvijas valstīs. Uzņēmums veic dažādus betona konstrukcijas darbus, sākot no ēkas pamatiem līdz tiltiem un daudzstāvu ēkas projektāšanu. SIA „XTM” strādā izcili profesi...

Darba vieta: LATVIJA, Rīga

20.04.2017.
FILIĀLES DIREKTORS (www.nva.gov.lv)73
1. Koordinē sociālās rehabilitācijas darbu filiālē; 2. Veicina ciešāku sociālo rehabilitētāju un speciālistu sadarbību, pieredzes apmaiņu un labās prakses pārņemšanu, racionālu resursu izmantošanu; 3. Plāno, organizē un vada fili...

Darba vieta: LATVIJA, Balvu nov., Balvi, Brīvības iela, 47

26.03.2017.
Atpakaļ1234567
Twitter
Facebook
Draugiem.lv