Предложения работы по категориям должности:

ПредприятиеДолжностьСрок
JURISTS (www.nva.gov.lv)25
​ Rīgas domes Labklājības departaments izsludina Juridiskās nodaļas galvenā speciālista -eksperta amata pretendentu konkursu Amata mērķis: Nodrošināt Rīgas domes Labklājības departamenta darbības tiesiskumu. Prasības pretendentiem ...

Рабочее место Baznīcas iela 19/23, Rīga

30.10.2019.
TIESU EKSPERTS (www.nva.gov.lv)25
Valsts tiesu ekspertīžu biroja Dokumentu ekspertīžu departamenta TIESU EKSPERTA ierēdņa amatu rokrakstu ekspertīzē (amats vakants uz nenoteiktu laiku) Pirms iecelšanas tiesu eksperta amatā Valsts tiesu ekspertīžu birojs nodrošina nodar...

Рабочее место LATVIJA, Invalīdu iela 1, Rīga

29.11.2019.
JURISKONSULTS (www.nva.gov.lv)38
RĪGAS DOMES NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE Juridiskā nodaļa Īpašuma tiesību nodrošinājuma sektors IZSLUDINA KONKURSU UZ AMATA VIETU: JURIST...

Рабочее место LATVIJA, Riharda Vāgnera iela 3, Rīga

31.10.2019.
VECĀKAIS INSPEKTORS (www.nva.gov.lv)36
Valsts vides dienests (reģistrācijas Nr. 90000017078) ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir nodrošināt, lai tiktu ievēroti normatīvie akti vides aizsardzības, radiācijas droš...

Рабочее место LATVIJA, Rūpniecības iela 23, Rīga

23.10.2019.
BĀRIŅTIESAS LOCEKĻA PALĪGS (www.nva.gov.lv)65
​ Rīgas bāriņtiesa ir Rīgas domes izveidota īpaša statusa aizbildnības un aizgādnības iestāde, kurai saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir noteikta īpaša kompetence īstenot bērnu un aizgādnībā esošo personu tiesību un interešu aizsardzību Rīgas pilsētas admi...

Рабочее место LATVIJA, Tērbatas iela 69, Rīga

08.11.2019.
BĀRIŅTIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS (www.nva.gov.lv)107
Ādažu novada dome izsludina pretendentu atlasi uz bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka amatu Amata mērķis: nodrošināt bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību. Galvenie amata pienākumi: • Sniedz palīdzību bēr...

Рабочее место LATVIJA, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu nov.

31.10.2019.
BĀRIŅTIESAS LOCEKLIS (www.nva.gov.lv)108
Ādažu novada dome izsludina pretendentu atlasi uz bāriņtiesas locekļa amatu Amata mērķis: nodrošināt bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību. Galvenie amata pienākumi: • Sniedz palīdzību bērnam vai citai rīc...

Рабочее место LATVIJA, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu nov.

31.10.2019.
JURISTS (www.nva.gov.lv)107
​ Ieslodzījuma vietu pārvalde izsludina konkursu uz vakanto darbinieka amata vietu – Eiropas Sociālā fonda projektu Nr.9.1.2.0/16/I/001 “Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū” un Nr.9.1.3.0/16/I/001 “Resocializācijas sistēmas efektivitāt...

Рабочее место LATVIJA, Stabu iela 89, Rīga

28.10.2019.
ADMINISTRATORS (www.nva.gov.lv)233
Vismaz vidējā izglītība; Nodrošināt darba vadīšanu, plānošanu un organizēšanu; Piedalīties projektu izstrādāšanā un koordinēšanā; Plānot budžetu un tāmes; Sagatavot un iesniegt dokumentāciju, līgumus, atskaites un pārskatus; +37127053232 assista...

Рабочее место LATVIJA, Jūrmala, Rītupes iela 6, LV-2011

31.05.2020.
PROJEKTA VADĪTĀJA ASISTENTS (www.nva.gov.lv)195
Projektu darba izpildes, kvalitātes un laika grafika kontrole Nepieciešamo atskaišu un dokumentācijas sagatavošana assistant@lexgold.lv +37127053232 ...

Рабочее место LATVIJA, Jūrmala, Rītupes iela 6, LV-2011

31.05.2020.
Назад12
Twitter
Facebook
Draugiem.lv