Darba piedāvājumi pēc amata kategorijām:

UzņēmumsAmatsTermiņš
TERITORIJAS PLĀNOTĀJS (www.nva.gov.lv)47
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisija ir vadošā iestāde Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo māju privatizācijas un atsavināšanas jomā, kas ir Rīgas domes izveidota iestāde likuma ‘’Par valsts u...

Darba vieta: LATVIJA, Pērses iela 10/12, Rīga

29.02.2024.
TERITORIJAS PLĀNOTĀJS (www.nva.gov.lv)44
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisija ir vadošā iestāde Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo māju privatizācijas un atsavināšanas jomā, kas ir Rīgas domes izveidota iestāde likuma ‘’Par valsts u...

Darba vieta: LATVIJA, Pērses iela 10/12, Rīga

29.02.2024.
TIESNEŠA PALĪGS (www.nva.gov.lv)8
TIESU ADMINISTRĀCIJA izsludina atklātu konkursu uz Administratīvās rajona tiesas Rīgā (Baldones ielā 1A, Rīgā) TIESNEŠA PALĪGA amatu (uz nenoteiktu laiku) Darba apraksts: sagatavot lietu izskatīšanai tiesas sēdē; nodrošināt liet...

Darba vieta: LATVIJA, Baldones iela 1A, Rīga

04.03.2024.
VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS (komercpakalpojumu jomā) (www.nva.gov.lv)168
Uzņēmums "BMTECH" SIA aicina darbā UZŅĒMUMA VADĪTĀJU, DIREKTORU UN PĀRVALDNIEKU komercpakalpojumu jomā Galvenie pienākumi: Plānot, vadīt un koordinēt uzņēmuma politiku komercpakalpojumu jomā; Organizēt un vadīt padotā person...

Darba vieta: LATVIJA, Rīga

31.03.2024.
VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS (komercpakalpojumu jomā) (www.nva.gov.lv)167
Uzņēmums "Atrium Accord" SIA aicina darbā UZŅĒMUMA VADĪTĀJU, DIREKTORU UN PĀRVALDNIEKU komercpakalpojumu jomā Galvenie pienākumi: Plānot, vadīt un koordinēt uzņēmuma politiku komercpakalpojumu jomā; Organizēt un vadīt padot...

Darba vieta: LATVIJA, Rīga

31.03.2024.
VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS (komercpakalpojumu jomā) (www.nva.gov.lv)189
Uzņēmums "ISK Clasic Tour LTD" SIA aicina darbā uzņēmuma vadītāju, direktoru un pārvaldnieku komercpakalpojumu jomā. Galvenie pienākumi: Plānot, vadīt un koordinēt uzņēmuma politiku komercpakalpojumu jomā; Organizēt un vadīt padotā ...

Darba vieta: LATVIJA, Rīga

31.03.2024.
VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS (komercpakalpojumu jomā) (www.nva.gov.lv)170
Uz ņē mums " Exadyn " SIA aicina darb ā UZŅĒMUMA VADĪTĀJU, DIREKTORU UN PĀRVALDNIEKU komercpakalpojumu jom ā Galvenie pien ā kumi: Pl ā not, vad ī t un koordin ē t uz ņē muma politiku komercpakalpojumu jom ā ...

Darba vieta: LATVIJA, Rīga

31.03.2024.
VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS (komercpakalpojumu jomā) (www.nva.gov.lv)178
Uzņēmums "KAILAS LLC" SIA aicina darbā UZŅĒMUMA VADĪTĀJU / DIREKTORU / PĀRVALDNIEKU komercpakalpojumu jomā Galvenie pienākumi: Plānot, vadīt un koordinēt uzņēmuma politiku komercpakalpojumu jomā; Organizēt un vadīt padotā pe...

Darba vieta: LATVIJA, Rīga

31.03.2024.
VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS (komercpakalpojumu jomā) (www.nva.gov.lv)176
Uz ņē mums " Bahr Furniture " SIA aicina darb ā uz ņē muma vad ī t ā ju, direktoru un p ā rvaldnieku komercpakalpojumu jom ā . Galvenie pien ā kumi: Pl ā not, vad ī t un koordin ē t uz ņē muma politiku komercpakalpojumu jom ā...

Darba vieta: LATVIJA, Rīga

31.03.2024.
VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS (komercpakalpojumu jomā) (www.nva.gov.lv)162
Uzņēmums "Irfan GTC" SIA aicina darbā uzņēmuma vadītāju, direktoru un pārvaldnieku komercpakalpojumu jomā. Galvenie pienākumi: Plānot, vadīt un koordinēt uzņēmuma politiku komercpakalpojumu jomā; Organizēt un vadīt padotā personāla d...

Darba vieta: LATVIJA, Rīga

31.03.2024.
Twitter
Facebook
Draugiem.lv