Darba piedāvājumi pēc amata kategorijām:

UzņēmumsAmatsTermiņš
PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJS (www.nva.gov.lv)407
Rīgas 234. pirmsskolas izglītības iestāde aicina darbā pirmsskolas skolotāju, kurai ir plānošanas, organizēšanas un sadarbības prasmes. Prasības: Nepieciešama augstākā pedagoģiskā izglītība, bet var būt pedagoģijas students. Piedāvājumā: dažādas slodzes...

Darba vieta: LATVIJA, Slokas iela 197, Rīga; Kurzemes prospekts 86C, Rīga

31.08.2020.
VISPĀRĒJĀS PAMATIZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJS (www.nva.gov.lv)404
Līvbērzes pamatskola aicina darbā VISPĀRĒJĀS PAMATIZGLĪTĪBAS FIZIKAS SKOLOTĀJU 8.-9.kl. (0,155 slodze) ​ Prasības: Augstākā pedagoģiskā izglītība un atbilstoša mācību priekšmeta skolotāja kvalifikācija; ​vai augstākā izglītība mācību priekšmetam at...

Darba vieta: LATVIJA, Skolas iela 10, Līvbērze, Līvbērzes pag., Jelgavas nov.

06.07.2020.
PROFESORS (www.nva.gov.lv)441
SIA "EMPIRE BUSINESS SERVICES" vienotais reģistrācijas numurs 42403043965 1. Darbs: Aicinām darbā filozofijas profesoru. 1.3. darba vieta – Rīga, Matīsa iela 81A-19 LV-1009, Baznīcas iela 5, LV-1009 un ārpus telpās pēc darba dev...

Darba vieta: LATVIJA, Matīsa iela 81A - 19, Rīga

01.09.2020.
Izglītības un skolu PSIHOLOGS (www.nva.gov.lv)379
Ozolnieku novada PII "Z ī l ī te" aicina savam kolekt ī vam pievienoties: IZGL Ī T Ī BAS PSIHOLOGU (0.6 slodze) Profesion ā l ā s darb ī bas aprakstu (CV), pieteikuma v ē stuli un izgl ī t ī bas dokumenta kopiju gaid ī sim ...

Darba vieta: LATVIJA, Meliorācijas iela 10, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku nov.

09.06.2020.
VISPĀRĒJĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJS (www.nva.gov.lv)201
Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola aicina darbā MATEMĀTIKAS PEDAGOGU vidusskolā un pamatskolā (pilna slodze). Darba uzsākšanas datums - vakance aktuāla jau šobrīd. Pieteikumu un CV lūgums sūtīt: aivars.peisenieks@vidusskolalielvarde.lv Kon...

Darba vieta: LATVIJA, Gaismas iela 17, Lielvārde, Lielvārdes nov.

30.06.2020.
PSIHOLOGS (www.nva.gov.lv)174
Prasības pretendentam: augstākā izglītība atbilstoši Psihologu likuma 3.panta prasībām, reģistrācija psihologu reģistrā; psihologa sertifikāts izglītības un skolu psiholoģijā . Nepilna slodze - 0,75 slodzes (no 30 stundām), darba laiks 3 dienas nedēļ...

Darba vieta: LATVIJA, Meža prospekts 5, Eleja, Elejas pag., Jelgavas nov.

06.08.2020.
VISPĀRĒJĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJS (www.nva.gov.lv)188
Elejas vidusskola piedāvā darbu VĒSTURES UN SOCIĀLO ZINĪBU skolotājam 5.-12. klasē . Prasības pretendentam: augstākā pedagoģiskā izglītība vai šobrīd studē augstskolā, specialitāte – vēstures un sociālo zinību skolotājs vai cita priekšmeta skolotājs ar...

Darba vieta: LATVIJA, Meža prospekts 5, Eleja, Elejas pag., Jelgavas nov.

06.08.2020.
INTEREŠU IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJS (www.nva.gov.lv)157
BJC „Junda” aicina darbā INTEREŠU IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJU Tehniskās jaunrades jomā (nepilna slodze) Darba apraksts: Interešu izglītības skolotājs tehniskās jaunrades pulciņā, darbs pēcpusdienās. Darba pienākumi : Vadīt tehniskas dabas, izglītojošas, m...

Darba vieta: LATVIJA, Zemgales prospekts 7, Jelgava

14.08.2020.
PEDAGOGS (www.nva.gov.lv)156
Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskola aicina darbā fizikas skolotāju . Darbs draudzīgā kolektīvā. Ir sociālās garantijas. Interesēties pa tālr. 29230170 - direktors Ēriks Annuškāns, vai pa e-pastu: jaundubultuvsk@edu.jurmala.lv Alga saskaņā ar...

Darba vieta: LATVIJA, Lielupes iela 21, Jūrmala

01.09.2020.
SKOLOTĀJS LOGOPĒDS (www.nva.gov.lv)164
Daugavpils 3.vidusskola aicina darbā: SKOLOTĀJU LOGOPĒDU Uz pamatdarbinieka ilgstošās prombūtnes laiku (dekrēta atvaļinājums) Slodze - 0,75 likmes Pretendentiem lūgums sūtīt CV uz e-pastu: daug3vsk@inbox.lv Tālrunis: 65423030 (skola...

Darba vieta: LATVIJA, Raiņa iela 30, Daugavpils

15.06.2020.
Atpakaļ123456789
Twitter
Facebook
Draugiem.lv