Darba piedāvājumi pēc amata kategorijām:

UzņēmumsAmatsAtrašanās vietaTermiņš
MĀSA/ vispārējās aprūpes MĀSA (www.nva.gov.lv)67
MĀSA Endoskopijas nodaļā Galvenie amata pienākumi: nodrošināt kvalitatīvu, drošu, pacientu aprūpi; sniegt konsultācijas pacientiem gan klātienē, gan neklātienē par sagatavošanos diagnostiskajām un terapeitiskajām manipulācijām un procedūrām; asistēt ārst...

Darba vieta: LATVIJA, Pilsoņu iela 13, Rīga

LATVIJA, Pilsoņu iela 13, Rīga
01.03.2024.
MĀSA/ vispārējās aprūpes MĀSA (www.nva.gov.lv)63
MĀSA 24. Asinsvadu ķirurģijas nodaļā Galvenie amata pienākumi: veikt pacientu vitālo funkciju, veselības stāvokļa novērtēšanu un uzraudzību; veikt pacientiem ārsta nozīmēto ārstniecisko procedūru izpildi (brūču pārsiešana, šķidruma aspirācija u.c.); veik...

Darba vieta: LATVIJA, Pilsoņu iela 13, Rīga

LATVIJA, Pilsoņu iela 13, Rīga
01.03.2024.
ĶIRURGS (www.nva.gov.lv)85
ĀRSTS ĶIRURGS (dežūrām) Galvenie amata pienākumi: darbs savā specialitātē, nodrošinot palīdzību akūtajiem un neatliekamajiem pacientiem Slimnīcas Neatliekamās medicīnas centrā; pacienta veselības stāvokļa izvērtēšana, lēmuma pieņemšana par ārstniecības t...

Darba vieta: LATVIJA, Pilsoņu iela 13, Rīga

LATVIJA, Pilsoņu iela 13, Rīga
01.03.2024.
MĀSA/ vispārējās aprūpes MĀSA (www.nva.gov.lv)155
MĀSA Invazīvās kardioloģijas laboratorijā Galvenie amata pienākumi: sagatavot darba vidi invazīvo procedūru veikšanai (materiālus, aprīkojumu, vienreiz lietojamos instrumentus); sagatavot pacientus diagnostiskajām un ārstnieciskajām procedūrām, izmeklēša...

Darba vieta: LATVIJA, Pilsoņu iela 13, Rīga

LATVIJA, Pilsoņu iela 13, Rīga
01.03.2024.
MUTES, SEJAS UN ŽOKĻU ĶIRURGS (www.nva.gov.lv)68
Mutes, sejas un žokļu ķirurgs (dežūrām NMC) Galvenie amata pienākumi: konsultēt un izvērtēt pacientus, kas stājas (NMC) ar aizdomām par neatliekamu ķirurģisku patoloģiju; nozīmēt nepieciešamos izmeklējumus un izvērtēt papildu izmeklējumu; nepieciešamību ...

Darba vieta: LATVIJA, Pilsoņu iela 13, Rīga

LATVIJA, Pilsoņu iela 13, Rīga
01.03.2024.
RADIOLOGA ASISTENTS (www.nva.gov.lv)97
RADIOLOGA ASISTENTS / RADIOGĀFERS Invazīvās kardioloģijas laboratorijā Galvenie amata pienākumi: sagatavot pacientus diagnostiskajām un ārstnieciskajām procedūrām, izmeklēšanām, invazīvām, akūtām un plānveida procedūrām; pozicionēt pacientus uz operāciju...

Darba vieta: LATVIJA, Pilsoņu iela 13, Rīga

LATVIJA, Pilsoņu iela 13, Rīga
01.03.2024.
ĶIRURGS (www.nva.gov.lv)80
ĀRSTS ĶIRURGS (darbam dežūrās) Ķirurģijas klīnikā Galvenie amata pienākumi: konsultēt un izvērtēt pacientus, kas stājās (NMC) ar aizdomām par neatliekamu ķirurģisku patoloģiju; nozīmēt nepieciešamos izmeklējumus un izvērtēt papildu izmeklējumu nepiecieša...

Darba vieta: LATVIJA, Pilsoņu iela 13, Rīga

LATVIJA, Pilsoņu iela 13, Rīga
01.03.2024.
MĀSA/ vispārējās aprūpes MĀSA (www.nva.gov.lv)90
MĀSA Operāciju blokā C Galvenie amata pienākumi: veikt pacientiem ārsta nozīmēto ārstniecisko procedūru izpildi; veikt pacientu sagatavošanu akūtajām un plānveida operācijām, sagatavot vidi un aprīkojumu ķirurģiskām operācijām, asistēt ārstam ķirurģisko ...

Darba vieta: LATVIJA, Pilsoņu iela 13, Rīga

LATVIJA, Pilsoņu iela 13, Rīga
01.03.2024.
NEATLIEKAMĀS MEDICĪNAS ĀRSTS (www.nva.gov.lv)72
NEATLIEKAMĀS MEDICĪNAS ĀRSTS UN/VAI ĀRSTS INTERNISTS Galvenie amata pienākumi: sniegt pacientiem neatliekamo medicīnisko palīdzību un lemt par turpmākās veselības aprūpes taktiku atbilstoši pacientu veselības stāvoklim; izvērtējot pacientu veselības stāv...

Darba vieta: LATVIJA, Pilsoņu iela 13, Rīga

LATVIJA, Pilsoņu iela 13, Rīga
01.03.2024.
ĀRSTS (STAŽIERIS) (www.nva.gov.lv)88
ĀRSTS NEATLIEKAMĀS MEDICĪNAS CENTRĀ Galvenie amata pienākumi: sniegt pacientiem neatliekamo medicīnisko palīdzību un lemt par turpmākās veselības aprūpes taktiku atbilstoši pacientu veselības stāvoklim; izvērtējot pacientu veselības stāvokļa izmaiņas, ne...

Darba vieta: LATVIJA, Pilsoņu iela 13, Rīga

LATVIJA, Pilsoņu iela 13, Rīga
01.03.2024.
PERFUZIONISTS (www.nva.gov.lv)70
JAUNĀKAIS PERFUZIONISTS (MĀSA, ĀRSTA PALĪGS, BIOMEDICĪNAS LABORANTS, MEDICĪNAS INŽENIERIS/FIZIĶIS) Sirds ķirurģijas centrā Galvenie amata pienākumi: nodrošināt mākslīgo asinsriti pacientiem sirds operāciju laikā, izmantojot mākslīgās asinsrites aparatūru...

Darba vieta: LATVIJA, Pilsoņu iela 13, Rīga

LATVIJA, Pilsoņu iela 13, Rīga
01.03.2024.
MĀSA/ vispārējās aprūpes MĀSA (www.nva.gov.lv)72
MĀSA 39. Sirds ķirurģijas anestezioloģijas un intensīvās terapijas nodaļā Galvenie amata pienākumi veikt pacientu vitālo rādītāju novērošanu un dokumentēšanu. veikt pacientu aprūpi, sagatavošanu akūtajām operācijām un ķirurģiskām manipulācijām. veikt izg...

Darba vieta: LATVIJA, Pilsoņu iela 13, Rīga

LATVIJA, Pilsoņu iela 13, Rīga
01.03.2024.
ĀRSTS (PATOLOGS) (www.nva.gov.lv)77
ĀRSTS PATOLOGS Patoloģijas institūtā Galvenie amata pienākumi: veikt autopsijas ar precīzu patologanatomiskās diagnozes noteikšanu, ievērojot mūsdienu vadlīnijas un LR normatīvos aktus; veikt izmeklējamā materiāla izmeklēšanu ar atbilstošām Struktūrvienī...

Darba vieta: LATVIJA, Pilsoņu iela 13, Rīga

LATVIJA, Pilsoņu iela 13, Rīga
01.03.2024.
RADIOLOGA ASISTENTS (www.nva.gov.lv)76
Radiologa asistents / Radiogrāfers Galvenie amata pienākumi: sagatavot radiofarmpreperātus pirms scintigrāfijas izmeklējumiem atbilstoši darba drošības un radiācijas drošība prasībām; veikt i/v injekcijas, katetru ievietošanu pirms radiofarmpreperāta int...

Darba vieta: LATVIJA, Pilsoņu iela 13, Rīga

LATVIJA, Pilsoņu iela 13, Rīga
01.03.2024.
NEIROLOGS (www.nva.gov.lv)76
ĀRSTS –NEIROLOGS Galvenie amata pienākumi: veikt pacientu ambulatorās konsultācijas Slimnīcas Aroda un radiācijas medicīnas centrā; veikt obligātās veselības pārbaudes Slimnīcas topošajiem un esošajiem darbiniekiem; piedalīties konsultatīvajā darbā, tai ...

Darba vieta: LATVIJA, Pilsoņu iela 13, Rīga

LATVIJA, Pilsoņu iela 13, Rīga
01.03.2024.
ARODVESELĪBAS UN ARODSLIMĪBU ĀRSTS (www.nva.gov.lv)77
ĀRSTS – Arodveselības un arodslimību un ārsts Galvenie amata pienākumi: veikt pacientu ambulatorās konsultācijas Slimnīcas Aroda un radiācijas medicīnas centrā; veikt obligātās veselības pārbaudes Slimnīcas topošajiem un esošajiem darbiniekiem; vismaz 1 ...

Darba vieta: LATVIJA, Pilsoņu iela 13, Rīga

LATVIJA, Pilsoņu iela 13, Rīga
01.03.2024.
RADIOLOGS (www.nva.gov.lv)77
RADIOLOGS Galvenie amata pienākumi: sniegt pacientiem kvalificētus profesionālus radioloģisko izmeklējumu slēdzienus; konsultēt pacientus un citus ārstus savas diagnostiskās specialitātes ietvaros; piedalīties konsīlijos un klīniku sēdēs; apgūt un ievies...

Darba vieta: LATVIJA, Pilsoņu iela 13, Rīga

LATVIJA, Pilsoņu iela 13, Rīga
01.03.2024.
GASTROENTEROLOGS (www.nva.gov.lv)84
ĀRSTS GASTROENTEROLOGS Internās medicīnas klīnikas Gastroenteroloģijas, hepatoloģijas un uztura terapijas centrā Galvenie amata pienākumi: gastroenteroloģijas profila pacientu ārstēšana un izmeklēšana stacionārā un dienas stacionārā; gastroenterologa kon...

Darba vieta: LATVIJA, Pilsoņu iela 13, Rīga

LATVIJA, Pilsoņu iela 13, Rīga
01.03.2024.
MĀSA/ vispārējās aprūpes MĀSA (www.nva.gov.lv)57
MĀSA Plaušu slimību un torakālās ķirurģijas centra Funkcionālās diagnostikas kabinetā (nepilna slodze) Galvenie amata pienākumi: veikt pacientu veselības stāvokļa novērtēšanu pirms un pēc funkcionālo testu veikšanas; veikt aprūpes darbības, kas nodrošin...

Darba vieta: LATVIJA, Pilsoņu iela 13, Rīga

LATVIJA, Pilsoņu iela 13, Rīga
01.03.2024.
MĀSA/ vispārējās aprūpes MĀSA (www.nva.gov.lv)73
MĀSA Rehabilitācijas medicīnas centrā Galvenie amata pienākumi: veic pacientu rehabiliatīvo aprūpi un rezultātu novērtēšanu, aktīvi iesaistoties rehabilitācijas komandas darbā; veic fizikālās terapijas procedūras t.sk. pacientu sagatavo un novēro procedū...

Darba vieta: LATVIJA, Pilsoņu iela 13, Rīga

LATVIJA, Pilsoņu iela 13, Rīga
01.03.2024.
Twitter
Facebook
Draugiem.lv