Tu un darbs

 
 
Autors: Evija Šalte

Profesionāla uzvedība darba vietā


Tu un darbs
Skatīts: 20810
 

Mēs bieži dzirdam, cik svarīgi uzvesties "profesionāli" darba vietā, ka darba devējs no pretendenta sagaida "profesionālu" uzvedību.  Bet ko tieši tie darba devēji domā ar šo terminu? Vai ir kas īpašs, kas būtu jāņem vērā, lai Jūs radītu "profesionālu" iespaidu? 

Te būs daži padomi, kas palīdzēs apdomāt "profesionālu" uzvedību. Iespējams, tad arī Jūsu vadība domās par Jums kā par aktīvu, entuziastisku un iniciatīvas bagātu komandas spēlētāju.

 

KOMPETENCE

 

Tas nozīmē, ka Jūs esat prasmīgs tajā, ko Jūs darāt, Jums piemīt zināšanas un pieredze konkrētā jomā. Kompetence nozīmē gan lietpratību, gan erudīciju, gan spēju to izmantot vienlaicīgi. Vai tev tas viss piemīt?

 

 
UZTICAMĪBA

 

Uzticamība ir kaut kas vairāk par lojalitāti darba devējam. Amerikā par šo jautājumu ir veikti vairāki pētījumi, kas parāda, ka sievietes ir uzticamāki darbinieki nekā vīrieši. To skaidro ar to, ka vīriešiem ir lielāka tendence tiekties pēc varas, līdz ar to, ja viņiem tiek piedāvāts kāds nozīmīgāks amats, tad viņi var arī nebūt uzticami savam darba devējam.

 


GODĪGUMS

 

Godīgums ir ne tikai spēja būt patiesam, izteikt savu viedokli. Svarīgi ir tas, ka darba devējs var uzticēt dažādus pienākumus, ka atskaites veidojat pareizi, nemanipulējot ar skaitļiem un datiem sev par labu. Godīgums arī izpaužas tajā, ka nepiesavinaties uzņēmuma materiālās vērtības.INTEGRITĀTE

 

Integritāte nozīmē pildīt savas saistības, kaut arī dažkārt apstākļi, kādos tika dots solījums, ir mainījušies. Jo biznesā lietas mēdz mainīties ātri un arī vadītājam jāreaģē ātri. Svarīgi, lai arī Jūs spētu ātri pielāgoties situācijai.
 


CIEŅA PRET CITIEM

 

Cieņa ir cieši saistīta ar tādām morālajām vērtībām kā brīvība, pienākuma apziņa, labā griba, patiesīgums. Cieņa ne tikai pret kolēģiem, bet arī pret sevi visos līmeņos. Arī citu viedokļu, uzskatu un pārliecības pieņemšana ir cieņas izpausme.

 

IZAUGSME

 

Daudz lasi, izzini jaunākās tehnoloģijas, interesējies par visu notiekošo, apmeklē seminārus, iegūsti zināšanas savā jomā, kurā darbojies, apmeklē kultūras pasākumus un radi sev pievienoto vērtību arī ārpus darba telpām.

 


ESI POZITĪVS

 

Mēs varam apgalvot, ka pozitīviem cilvēkiem būs daudz lielākas iespējas izpelnīties profesionāla darbinieka statusu. Uztver visas problēmas kā iespējas!
 


SADARBĪBA

 

Tā ir spēja sadarboties visos līmeņos, veidot pozitīvu saskarsmi un iegūt personisku autoritāti, motivējot un mobilizējot citus rezultāta sasniegšanai.

 

MĒRĶTIECĪBA

 

Ja Tev ir spēja un vēlme piedalīties kopīgu uzņēmuma mērķu sasniegšanā, tad Tu noteikti esi profesionālis. Svarīgi iur arī neazimirst savus mērķus! Un kāds ir Tavs lielais mērķis šodien?

 


IEKLAUSĪŠANĀS


Ieklausīšanās ir vissvarīgākais, vissenāk mācītais un visbiežāk lietotais komunikāciju veids no visiem, taču saskarsmē tam tiek veltīta ļoti niecīga uzmanība. Kaut gan pusi no mūsu komunikācijās pavadītā laika mēs pavadām klausoties, lielākā daļa laika ir izlietota bezjēdzīgi mūsu paviršās attieksmes un neieinteresētības dēļ.

 


Lai mums visiem piemīt “profesionāla attieksme” darba vietā!

  

Kā atpazīt ideālo darbinieku?


Tu un darbs
Skatīts: 15802
 
Kad pieņemam kādu darbā, neatkarīgi no tā, cik liels būtu mūsu bizness, bez pamatprasmēm, ko no viņiem sagaidām, ir vēl daudzas nerakstītas lietas, kuras vēlamies savā potenciālajā darbiniekā saskatīt. Un nav svarīgi, ko un cik daudz viņš zina jau tagad - visu var iemācīt. Pro...
 
 

Labrīt! Un darba diena var sākties!


Tu un darbs
Skatīts: 13788
 
Rīts darbā. Kāds kā nagla ir klāt pāris stundas pirms sākuma, jo "darba taču ir tik daudz". Cits punktuāli ierodas 15 minūtes agrāk, ieslēdz datoru, palasa ziņas, padzer kafiju un noteiktajā laikā ir gatavs sākt. Cits elsodams iemetas krietnu laiku pēc tam, kad citi sākuši svīst ...
 
Twitter
Facebook
Draugiem.lv