Tu un darbs

 
 
Autors: Evija Šalte

Kā rakstīt CV?


Darba meklēšana
Skatīts: 40142
 

Ko no Jūsu CV sagaida darba devējs?

Atsaucoties uz darba piedāvājumiem, ir vērtīgi par šo procesu domāt nevis no sava, bet gan darba devēja puses – kāds ir darba devēja mērķis un atlases process? Ja Jūs neesat bijuši “galda otrā pusē”, Jums varētu šķist, ka darba devējam tas viss ir viegli un vienkārši. Tas būtu maldīgs uzskats.

Darba devējam, izsludinot vakanci, svarīgas ir divas lietas:

1) atrast attiecīgajam darbam labu kandidātu;

2) veikt šo procesu pēc iespējas operatīvāk.

Tātad darba devējs pēc darba piedāvājuma publicēšanas, visticamāk, saņems pat vairākus desmitus pieteikumu. Protams, aizņemtam cilvēkam nav laika, lai tiktos ar visiem kandidātiem. Parasti darba devējs izvēlēsies tikai dažus, ko aicināt uz intervijām. Jūsu mērķis, protams, ir būt starp šiem kandidātiem.

Visbiežāk sastopamais padoms par CV rakstīšanu ir, ka Jūsu CV ir jābūt atšķirīgam. Mēs negribētu piekrist, ka atšķirties vajag tikai atšķiršanās labad. Lai spētu izcelties darba devēja acīs šajā “saņemto CV kaudzītē”, Jums ir pārliecinoši sevi jāparāda un jāpārliecina darba devējs, ka Jūs esat atbilstošs kandidāts, kuru noteikti būtu vērts aicināt uz darba pārrunām. Ticiet mums, tā arī būs Jūsu atšķirība un panākumu atslēga.

Tas izklausās vienkārši, bet pārsteidzošā kārtā liela daļa darba meklētāju sava CV kvalitātei nepievērš vajadzīgo uzmanību. Ja CV tiek norādīti personas pamatdati, fakti par izglītību un iepriekšējo darba vietu uzskaitījums, tā autoram tas varbūt šķiet gana interesanti un saistoši, bet diez vai tā liksies arī darba devējam, kuram šie fakti neko neizteiks un nenozīmēs.

Darba devējs Jūsu CV meklē kaut ko citu:

1) Kāds Jūs esat kā cilvēks? Kādas ir Jūsu īpašības? Raksturs? Mērķi un ambīcijas?

2) Vai Jums patiesi interesē darbs, kāds tiek piedāvāts?

3) Vai Jums ir nepieciešamās iemaņas vai pieredze, kas nepieciešama šim darbam?

Šie ir vispārīgi un plaši jautājumi, bet CV formāts ir nosacīti konkrēts un ierobežots. Tātad Jūsu uzdevums ir šos “sausos” faktus padarīt lasītājam (darba devējam) saistošus. Lai sīkāk paskaidrotu, kā tieši tas iespējams, secīgi apskatīsim galvenās CV sadaļas.

Pamatinformācija

Šajā sākuma sadaļā no Jums neviens negaida radošuma izpausmes. Šī patiešām ir faktoloģiska informācija.

Visbiežāk tiek diskutēts par to, vai jānorāda vecums un vai jāpievieno savs foto. Mēs Jums iesakām to bez kautrēšanās vai aizspriedumiem darīt. Jūs nekad nezināt, kas ir “otrā pusē” jeb ko tieši darba devējs meklē. Tāpēc labāk to necensties uzminēt, bet atklāti ar sevi iepazīstināt jau no paša sākuma. Ja darba devējam ar to būs jebkāda veida vai iemeslu “problēmas”, tad labāk lai tas ir zināms jau no paša sākuma un jums nevajag lieki tērēt vienam otra laiku. Katrā ziņā CV ar foto darba devējs noteikti pievērsīs lielāku uzmanību nekā tieši tam pašam CV bez foto.

Mērķis

Ļoti svarīga sadaļa, ko kandidāti bieži savā CV aizmirst vispār pieminēt. Šeit Jums ir atklāti jāpasaka, kāds ir Jūsu profesionālais mērķis? Kādu darbu Jūs meklējat? Kādā jomā vēlaties darboties? Protams, ja patiesi vēlaties strādāt amatā, uz ko kandidējat, arī Jūsu mērķim būtu jābūt kontekstā ar attiecīgo amatu, darba pienākumiem, iespējamo karjeras izaugsmi un uzņēmuma darbības nozari.

Mērķim vajadzētu būt vērstam uz vidēji tālu nākotni, jo darba devējs ticamāk vēlēsies redzēt kandidātu, kuram ir savas ambīcijas un kurš ir vērsts uz attīstību un izaugsmi. Tomēr mērķim ir jābūt arī reālam un saistītam ar Jūsu pieredzi. Piemēram, studentam bez iepriekšējas darba pieredzes savā CV nevajadzētu norādītu, ka viņa mērķis ir kļūt par bankas valdes locekli.

Mērķi vajadzētu noformulēt 1-3 konkrētos un saprotamos teikumos, CV tas būs pilnīgi pietiekoši, plašāk to variet izvērst savā motivācijas vēstulē.

Norādīt vai nenorādīt vēlamo atalgojumu? Uz šo jautājumu nav viennozīmīgas atbildes, tas atkarīgs gan no Jūsu prasībām, gan amata, uz kādu kandidējat. Atalgojuma norādīšana, protams, krietni palīdz darba devējam jau uzreiz izlemt, vai viņa iespēju robežas sakrīt ar Jūsu vēlmēm. Tāpēc, ja Jums patiesi ir atalgojuma robeža, zem kuras nevēlaties strādāt, tad labāk to atklāti pateikt. Jūsu pozīcijas sarunās par atalgojumu tas tik un tā neietekmē, jo parasti darba intervijā Jums uz šo jautājumu būs jāatbild pirmajam.

Darba pieredze

Šajā sadaļā būtiskākais ir pie katras savas iepriekšējās darbavietas norādīt veiktos darba pienākumus, savus sasniegumus un iegūto pieredzi šajā darbā. Norādot tikai standarta laiku no-līdz, uzņēmuma nosaukumu un amatu, piemēram: “01.01.2009.-01.01.2010. SIA X, Klientu konsultants.”, Jūs pēc būtības potenciālajam darba devējam gandrīz neko nepastāstāt.

Papildus tam noteikti vajag paskaidrot, kāda bija darba specifika, ko tieši Jūs darījāt, kādi bija Jūsu sasniegumi, kādas prasmes un iemaņas ar šo pieredzi ieguvāt. Protams, ļoti būtiski ir akcentēt karjeras izaugsmi, ja tāda Jums šī uzņēmuma ietvaros ir bijusi.

Savukārt, ja darba pieredze ir pārāk sadrumstalota, nenozīmīgāko vai īsākos darba posmus būtu pat labāk izlaist, lai darba devējam nerastos iespaids, ka maināt darba vietas ik pēc pāris mēnešiem.

Visbeidzot, ja esat savā karjeras sākumposmā un nekādas vērā ņemamas darba pieredzes Jums nav, nebaidieties to atklāti pateikt, neaizmirstot atgādināt arī šāda stāvokļa priekšrocības – Jūsu vēlmi iegūt pirmo darba pieredzi, gatavību mācīties un sevi pierādīt darba tirgū.

Izglītība

Šajā sadaļā norādiet visas oficiālās izglītības iestādes, kādas esat beidzis (vai šobrīd studējat). Pie pamatskolas datiem neko izvērstāku no Jums neviens negaida un neko daudz vairāk tur piebilst arī nevajag. Ja esat gājis vispārizglītojošā vidusskolā, arī tur neko papildus norādīt nevajag. Ja esat beidzis kādu profesionālās izglītības iestādi, tad būtu labi akcentēt iegūtās specialitātes priekšrocības tikai tad, ja amatā, uz ko pretendējat, tas ir būtiski.

Par augstāko izglītību būtu labi minēt iegūto grādu un specialitāti, kā arī norādīt kādas prasmes un iemaņas iegūtā izglītība Jums ir devusi un kā tas Jums palīdz jau šobrīd vai var palīdzēt turpmākajā karjerā.

Izglītības sadaļā noteikti norādiet arī papildus apmācību kursus un seminārus, kurus esat apmeklējuši. Darba devējs noteikti priekšroku dod kandidātiem, kuri izrāda vēlmi pastāvīgi pilnveidoties un apgūt jaunas zināšanas, tāpēc nekautrējieties norādīt arī izietos apmācību kursus, kas nav tieši saistīti ar Jūsu profesionālo specialitāti.

Valodu zināšanas

Svarīga CV sadaļa, tomēr arī šeit nekāda liekvārdība nav nepieciešama. Vienkārši norādiet, kādas valodas pārzināt un kāds ir šo zināšanu līmenis. Parasti atsevišķi norāda runātprasmi, lasītprasmi un rakstītprasmi, ieliekot vērtējumu vai nu vārdiem, vai atzīmju ballēm.

Datorzināšanas

Sadaļa būtiska tikai tad, ja amata, uz kuru kandidējat, pienākumu veikšanai ir jāizmanto dators. Norādiet, kādas datorprogrammas pārzināt, ar attiecīgu vērtējumu vai nu vārdiem, vai atzīmju ballēm.

Intereses un hobiji

Ja iepriekšējām CV sadaļām būtu jābūt pietiekoši lietišķām un lakoniskām, tad pie savām interesēm un hobijiem ir pat vēlams izrādīt nelielu radošumu un atraisītību. Tas nozīmē, ka intereses un hobijus nevajag vienkārši uzskaitīt un turklāt vispārināt, piemēram: “Mūzika, kino, teniss, ... ” Tā vietā brīvā formā pāris teikumos pastāstiet, kā Jums patīk pavadīt savu brīvo laiku, kas palīdz atslēgties no darba slodzes un kā Jūsu aizraušanās ir ietekmējusi Jūs kā personību.

Cita informācija

Papildus iepriekš minētajam savā CV var iekļaut atsauksmju sadaļu, sasniegumus vai apbalvojumus profesionālajā vai citās jomās, papildus iemaņas vai prasmes un citu informāciju, kas varētu būt svarīga attiecīgajā amatā, uz kuru pretendējat. Bet ar iepriekš uzskaitīto ir pilnīgi pietiekoši, lai par sevi radītu labu iespaidu un izraisītu potenciālajam darba devējam interesi par sevi.

Katrā ziņā mēs šajā portālā irdarbs.lv darba meklētājiem esam centušies radīt universālu, bet tajā pat laikā pietiekoši elastīgu CV izveides procesu. Aicinām Jūs reģistrēties, lai ar to iepazītos un izveidotu savu CV saskaņā ar šo formātu. Papildus pie katras sadaļas Jūs atradīsiet arī vēl īsus padomus, kas palīdzēs izdomāt, ko katrā laukā norādīt.

Nobeigumā mēs vēlreiz vēlamies atgādināt tikai dažus pamatprincipus, kuru ievērošana krietni palīdzēs izveidot labu un pārliecinošu CV:

1) Domājiet no darba devēja perspektīvas, mēģiniet pastāstīt, kāds Jūs esat kā cilvēks un darbinieks;

2) Darba devējam būs lielas izvēles iespējas, “pārdodiet” sevi ar pārliecinošu, atklātu un saistošu informāciju;

3) Neuzskaitiet vienkārši faktus, bet pārlieciniet, ka Jūs protat un spējat pildīt prasītos darba pienākumus un esat atbilstošs kandidāts attiecīgajai vakancei.

 

Kādas ir iespējas atrast darbu pēc 50 gadiem?


Darba meklēšana
Skatīts: 28281
 
Gandrīz katrs, kurš pārkāpis 50 gadu vecuma slieksni, apgalvos, ka viņu skārusi depresija un bailes, un viņi nebūs kļūdījušies: saskaņā ar jaunākajiem datiem, cilvēki, kas dzimuši laika posmā no 1946. gada līdz 1964.gadam, ir zaudējuši pelnītspēju tieši savas nepārliecināt...
 
 

Padomi kā atrast darbu


Darba meklēšana
Skatīts: 35625
 
Šie padomi noderēs darba meklētājiem, nevis ilgstošiem bezdarbniekiem, kuri nemaz nevēlas atrast darbu. Darba meklētājs ir cilvēks, kas ir aktīvs darba tirgū, interesējas par jaunākajiem darba piedāvājumiem, attīsta sevi, bet bezdarbnieks jau pašā nosaukuma izsaka visu. Cilvēks be...
 
Twitter
Facebook
Draugiem.lv